(DE)MITOLOGIZACJA WŁASNEJ SKROMNEJ OSOBY

Ta strona mnie reprezentuje – ta strona jest pryzmatem, przez który na mnie patrzysz – znaki mnie kształtują – dlatego chce pokazać wszystkie znaki, które produkuję. Te, które są odpadem i te, które docelowo chciałem wyprodukować. Pytania, odpowiedzi, błędy, pomyłki – wszystko co jako efekt działania procesów zachodzących w mojej głowie nabiera realnego kształtu.
Dlaczego efekt procesów zachodzących w mojej głowie miałby być szczególnie interesujący? Nie ma żadnego powodu żeby uznawać te procesy za jakieś szczególne – jedynym marnym jest to że są one niepowtarzalne. Ta strona jest dokumentem stworzonym na moje własne potrzeby – ma umożliwić zaistnienie czegoś... Ma udokumentować dla mnie samego proces mojego myślenia...
Treści tej strony często żenują, nudzą lub drażnią i ok. tak musi być, kiedy ktoś mówi, pisze i robi to co myśli.
Milczenie jest swego rodzaju zbrodnią. Mówię.

designed by Ratz